Current Executive Committee

Name Designation Email
Achyut Prasad Dhakal President achyutprdhakal@yahoo.com
Suraj Baidhya Vice President suraj_baidya222@yahoo.co.in
Dr. Hari Bahadur K C General Secretary kchari2002@gmail.com
Ram Babu Paneru Secretary rbpaneru10@gmail.com
Sabitri Baral Treasurer baral.sabitri@ymail.com
Dr. Ratna Kumar Jha Member jharatna@gmail.com
Shrinkhala Mananadhar Member shrinkhala25@gmail.com
Kapil Kafle Member kapil@iaas.edu.np
Lalit Sah Member lalit.agriculture@gmail.com
Debraj Adhikari Member debhorti@yahoo.com
Shalik Ram Adhikari Member salikum@gmail.com